Η πλατφόρμα DT4S ενσωματώνει τον βιωματικό και ενεργό σχεδιασμό μάθησης σε εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας που προωθούν εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες μέσω βελτιωμένης επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, ο βιωματικός και ενεργός σχεδιασμός μάθησης προάγει τη διατήρηση της γνώσης και τη μεταφορά της από το εκπαιδευτικό περιβάλλον στον κόσμο της εργασίας, διευκολύνοντας περαιτέρω την απασχολησιμότητα μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτούνται από τη βιομηχανία.

 

Η πλατφόρμα που βασίζεται στη μεθοδολογία της σχεδιαστικής σκέψης, είναι προσαρμοσμένη έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει ό,τι προσφέρει ψηφιακή υποστήριξη για αυτήν τη μεθοδολογία. Πέρα από το ότι είναι ένα αποθετήριο δραστηριοτήτων, η πλατφόρμα επιτρέπει τις δραστηριότητες να χωρίζονται σε μαθήματα για να παρακολουθούν ομάδες μαθητών που εργάζονται στις δραστηριότητες.

Access the DT4S Platform User Manual

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading