Καινοτόμα Σκέψη για τη

Βιωσιμότητα

Συνεργασία καινοτόμων λύσεων για σύνθετες προκλήσεις

Το έργο DT4S στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιαστικής σκέψης των μαθητών. Στοχεύει στην οικοδόμηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ικανότητας συνεργασίας και ικανότητας ενσωμάτωσης της γνώσης μεταξύ των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την προετοιμασία τους να συμμετάσχουν ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το έργο προσφέρει μια ενεργή προσέγγιση προβληματοκεντρικής μάθησης που προκαλεί τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις παραμέτρους μιας δεδομένης πρόκλησης και τις εμπειρίες των ατόμων που επηρεάζονται από αυτήν.

Εκδηλώσεις & Δημοσιεύσεις

Νέα

Πλατφόρμα DT4S

Η πλατφόρμα DT4S ενσωματώνει τον βιωματικό και ενεργό σχεδιασμό μάθησης σε εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας που προωθούν εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες μέσω βελτιωμένης επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, ο βιωματικός και ενεργός σχεδιασμός μάθησης προάγει τη διατήρηση της γνώσης και τη μεταφορά της από το εκπαιδευτικό περιβάλλον στον κόσμο της εργασίας, διευκολύνοντας περαιτέρω την απασχολησιμότητα μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτούνται από τη βιομηχανία.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα DT4S Platform

Εγχειρίδιο Χρήστη Παρουσίαση βίντεο

Παραδοτέα DT4S

Χρονοδιάγραμμα διακρατικών έργων

Εταίροι

Erasmus+ co-funded project

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ISTANBUL VALILIGI
ΕΤΑΙΡΟΣ 1

PANEPISTIMIO THESSALIASΕΤΑΙΡΟΣ 2

TALLINN UNIVERSITYΕΤΑΙΡΟΣ 3

VIRTUAL CAMPUS LDA


ΕΤΑΙΡΟΣ 4

ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMSThe message will be closed after 20 s
Ajax Loading