Kestliku arengu hariduse

disainmõtlemine

Innovatiivsete lahenduste kombineerimine keeruliste väljakutsete jaoks

DT4S projekti eesmärgiks on arendada õpilaste disainmõtlemise oskusi. See suunab arendama probleemilahenduse oskusi, koostöövõimekust ning erinevate teadmiste integreerimist põhikooliõpilaste seas, et neid valmistada ette aktiivseks osaluseks jätkusuutlikus arengus. Projekt pakub õppimisele aktiivset probleemipõhist lähenemist, mis esitab õppijatele väljakutse tuvastada kindla ülesande parameetrid ning mõista nende mõjusfääri nii keskkonna kui indiviidi kontekstis.

Üritused & publikatsioonid

Uudised

DT4S Platvorm

DT4S-i platvorm integreerib omavahel kogemusliku ja aktiivse õppedisaini ning digitaalsed vahendid, et soodustada värvikaid hariduskogemusi läbi koostöö ja suhtluse. Lisaks soodustab kogemuslik ja aktiivne õppimine teadmiste säilitamist ja nende ülekandmist hariduskeskkonnast töömaailma, hõlbustades tööalast konkurentsivõimet läbi tööstuse poolt nõutavate oskuste arendamise.

Ava DT4S Platvorm Kasutaja käsiraamat Tutvustav video

DT4S Tulemid

Riikidevaheline projekti ajakava

Partnerid

Erasmus+ poolt kaasrahastatud projekt

KOORDINAATOR

ISTANBUL VALILIGI

PARTNER 1

THESSALY ÜLIKOOL

PARTNER 2

TALLINNA ÜLIKOOL

PARTNER 3

VIRTUAL CAMPUS LDA

PARTNER 4

ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading