Sürdürülebilirlik

Eğitiminde Tasarım

Odaklı Düşünme

Karmaşık Zorluklara Yenilikçi Çözümler İçin İşbirliği

DT4S Projesi öğrencilerin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ortaöğretim öğrencileri arasında problem çözme becerileri, işbirliği yeteneği ve bilgiyi entegre etme kapasitesini geliştirmeyi ve onları sürdürülebilir kalkınmaya aktif olarak katılmaya hazırlamayı amaçlar. Proje, öğrencileri belirli bir zorluğun parametrelerini ve bundan etkilenen bireylerin deneyimlerini belirlemeye dayanan, probleme dayalı ve aktif bir öğrenme yaklaşımı sunar.

Etkinlikler & Duyurular

Haberler

DT4S Platformu

DT4S platformu iletişim ve işbirliği yoluyla zenginleştirilmiş eğitim deneyimleri sunar. Bu deneyimleri aktif öğrenmeyi teşvik ederek dijital işbirliği araçlarıyla bütünleştirir. Ayrıca, deneyimsel ve aktif öğrenme tasarımı, bilginin korunmasını ve eğitim ortamından iş dünyasına aktarılabilirliğini teşvik edip endüstrinin gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliği daha da kolaylaştırır.

DT4S Platformuna Giriş Kullanım Klavuzu   Video Sunumlar

DT4S Ürünleri

Proje Zaman Çizelgesi

Ortaklar

Erasmus+ desteğiyle

KOORDİNATÖR KURUM

İSTANBUL VALİLİĞİ

ORTAK 1

PANEPISTIMIO THESSALIAS

ORTAK 2

TALLINN UNIVERSITY

ORTAK 3

VIRTUAL CAMPUS LDA

ORTAK 4

ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading