SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİNDE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME PROJESİ ALTINCI BÜLTENİ YAYINLANDI

T.C. İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. T.C. İstanbul Valiliğinin koordinatör kurum olduğu DT4S Projesi 01/09/2019 – 31/08/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri, 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerini sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılmaya hazırlamak için onların farkındalığını arttırmak ve temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgi için proje broşürü ve ikinci bültenine bakabilirsiniz.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading