3rd Newsletter of DT4S Project

The 3rd Newsletter of the project has been published on the website. The project – Design Thinking For Sustainability Education (DT4S) (2019-1-TR01-KA201-076710), carried out by the coordination of European Union and Foreign Relations Office on behalf of the Governorship of

Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme Projesi İkinci Bülteni Yayınlandı

T.C. İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa

DESIGN THINKING FOR SUSTAINABILITY EDUCATION Projesi Birinci Bülteni Yayınlandı

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading