2nd Newsletter of the DT4S project

The 2nd Newsletter of the project has been published on the website. The project – Design Thinking For Sustainability Education (DT4S) (2019-1-TR01-KA201-076710), carried out by the coordination of European Union and Foreign Relations Office on behalf of the Governorship of

Newsletter 1 – Proiect DT4S

Proiectul Design Thinking For Sustainability Education (DT4S) (2019-1-TR01-KA201-076710), se derulează sub coordonarea Uniunii Europene și a Biroului de Relații Externe al orașului Istanbul și este susținut de către Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale a Turciei, fiind cofinanțat prin programul

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax