Design Thinking for Sustainability

Proiectul DT4S, finanțat prin programul Erasmus+, are ca obiectiv formarea de abilități din cele mai diverse, necesare în educația pentru dezvoltare durabilă și nu numai. Proiectul se concentrează pe înțelegerea și combaterea părăsirii timpurii a școlii și dezavantajele acestui fenomen, promovând dezvoltarea unor oferte educaționale inovatoare, care să integreze tehnologiile TIC emergente. ATS este partener în cadrul proiectului DT4S.

Coordonator – ISTANBUL VALILIGI

Partener 1 – PANEPISTIMIO THESSALIAS

Partener 2 – TALLINN UNIVERSITY

Partener 3 – VIRTUAL CAMPUS LDA

Partener 4 – ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

Descrierea Proiectului DT4S

Proiectul DT4S urmărește facilitarea dobândirii de aptitudini necesare pentru o educație durabilității și nu numai. Pentru a se comporta responsabil, o persoană trebuie să dispună de o capacitate de gândire analitică și critică și să gândească antreprenorial pentru a oferi soluții inovatoare la provocările sustenabile. Acest concept de sustenabilitate necesită colaborarea între persoane din medii diferite, capacitatea de a evalua informațiile provenite din diferite surse și capacitatea de a integra cunoștințe diverse, pentru a ajunge la soluții viabile.
Competențele sustenabile sunt din ce în ce mai cerute pe piața muncii, mediul de afaceri si toți actorii implicați, urmăresc ca activitățile și ofertele lor de afaceri să se bazeze pe practici solide pentru a se conforma reglementărilor și pentru a fi acceptate de societate.
Astfel, proiectul DT4S își propune să dezvolte o platformă digitală inovatoare care să promoveze colaborarea între studenți în vederea aplicării principiilor de gândire a proiectării, în contexte sustenabile. Platforma va facilita colaborarea în profesori și elevi și nu numai, prin furnizarea de servicii care să permită elevilor să creeze idei, să participe la activități de tip brainstroming și să colaboreze, precum și să aplice principiile de gândire de proiectare. Platforma va fi disponibilă în mod deschis tuturor părților interesate la finalizarea proiectului.
Proiectul promovează dezvoltarea unor metode de învățare inovatoare care integrează tehnologiile TIC emergente, având ca obiectiv formarea de abilități din cele mai diverse, necesare în educația pentru dezvoltare durabilă și nu numai. Proiectul se concentrează pe înțelegerea și combaterea părăsirii timpurii a școlii și dezavantajele acestui fenomen, promovând dezvoltarea unor metode de învățare inovatoare.

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax