Rezultatele Proiectului Design Thinking for Sustainability Education

2021
 

Anul 3
 

Rezultat 5

Bune practici privind desfășurarea principiilor Gândirii de proiectare, pentru educația sustenabilă, rezultate din activitățile de evaluare

Va fi dezvoltat un set de recomandări de bune practici, pentru a ajuta profesorii și mediul educațional să integreze metodele de învățare propuse pentru educația sustenabilă. Recomandările vor fi obținute prin folosirea platformei DT4S și vor fi organizate activități de evaluare cu participarea elevilor. Activitățile de evaluare vor genera feedback direct privind instrumentele oferite de platforma DT4S.

Accesați Rezultatul 5

2020
 
Anul 2
 

Rezultat 4

Suport pentru procesul instructiv

Proiectul DT4S își propune să îmbunătățească capacitatea profesorului/instructorului de a îmbogăți practicile educaționale folosite prin metodele de învățare propuse, spre dezvoltarea abilităților de sustenabilitate bazate pe principiile Gândirii de proiectare, prin învățare activă și activități bazate pe joc. Rezultatul își propune să sprijine profesorii în implementarea acestor principii, în sălile de curs. Astfel, profesorii/instructorii vor putea dobândi o viziunea de ansamblu asupra modului în care principiile Gândirii de proiectare propuse de proiect, îi ajută pe elevi să dobândească aptitudini și competențe sustenabile. Rezultatul va ajuta profesorii/instructorii să înțeleagă etapele acestor principii, legate de empatizare, identificare, crearea de prototipuri și validarea soluțiilor.

 

Accesați fișele de învățare

 

Accesați manualul platformei

 

Video Presentation

Anul 2
 

Rezultat 3

Sustainability education activities for deployment through the DT4S platform

Acest rezultat se referă la crearea unor provocări specifice de învățare care încurajează dezvoltarea abilităților sustenabile în rândul elevilor din învățământul secundar, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, prin implementarea principiilor Gândirii de proiectare. Provocările vor fi concepute ca activități de bune practici care vor fi integrate în platforma educațională, descrisă în R2. Elevii vor fi capabili să realizeze provocările în echipe, folosind platforma ca mijloc de îmbunătățire a colaborării și interacțiunii prin participarea la activități diferite, legate de conceptul de sustenabilitate. Activitățile vor promova dezvoltarea abilităților de sustenabilitate, deoarece acestea vor fi definite în R1. Exemple de abilități care vor fi abordate abordate includ, conștientizarea cu privire la provocările de sustenabilitate care apar la nivel global, cunoștințele de bază care abordează problema sustenabilității (de exemplu, principiile fizicii și economiei), gândirea analitică și critică, capacitatea de a empatiza, de a comunica, de a colabora în diverse domenii, gândirea ca un întreprinzător, capacitatea de a lucra în condiții de constrângere, proiectare pentru utilizatori, evaluarea unor soluții în termeni de validitate și multe altele.

2019
 

Anul 1
 

Rezultat 2

Platforma de învățare digitală, pentru dezvoltarea abilităților de sustenabilitate, utilizând principiile Gândirii de proiectării

Un serviciu de învățare digitală va fi proiectat și implementat pentru promovarea dezvoltării abilităților de sustenabilitate, utilizând principiile Gândirii de proiectare, învățare activă și gamificare. Platforma va fi concepută ca un instrument complementar de învățare care îmbogățește practicile de educație inginerească. Platforma nu își propune înlocuirea planurilor de învățământ existente, ci dorește să completeze procesul educațional prin abordări aferente contextului de învățare mixtă. Platforma va promova implicarea activă a elevilor în procesul de învățare, cu ajutorul unor instrumente de gamificare.

Anul 1
 

Rezultat 1

Un cadru activ de învățare pentru dezvoltarea abilităților de sustenabilitate, utilizând principiile Gândirii de proiectare

1077/5000 Acest rezultat constituie cadrul teoretic al proiectului DT4S. Acesta își propune să stabilească o hartă a părților interesate, care pot câștiga din îmbunătățirea învățământului secundar, în domeniul sustenabilității, să analizeze situația actuală din învățământul secundar în ceea ce privește dezvoltarea abilităților de sustenabilitate, să analizeze abilitățile de sustenabilitate pentru elevii din învățământul secundar, să revizuiască eforturile existente din domeniul educației sustenabile prin resurse digitale, să efectueze o analiză a nevoilor părților interesate – elevi și profesori/instructori, să creeze un cadrul metodologic activ care se bazează pe principiile Gândirii de proiectare și are ca scop dezvoltarea abilităților de sustenabilitate. Cadrul va aplica principiile Gândirii de proiectare, încurajând elevii să vină cu idei inovatoare spre utilizarea practicilor de sustenabilitate, în toate contextele existente, fie ele sociale, economice sau de muncă. În plus, cadrul educațional propus va aplica învățarea bazată pe joc, care este o abordare care contribuie semnificativ la motivația și implicarea elevilor.

 

Accesați Rezultatul 1

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax