Platforma DT4S promovează crearea de metode de învățare inovatoare, integrând tehnologii TIC emergente. Soluțiile propuse de platformă urmăresc să faciliteze învățarea activă și practică, punând la dispoziție instrumente de colaborare digitală și promovând activitățile educaționale îmbogățite prin comunicare și colaborare. În plus, metoda de învățare activă și experențială promovează dobândirea de cunoștințelor noi și transferabilitatea acestora, facilitând dobândrea de aptitudini și competențe necesare pe piața muncii.

 

Platforma DT4S are la bază metodologia de proiectare a gândirii și oferă suport digital pentru implementarea acestei metodologii în mediile educaționale. Platforma permite crearea de activități de învățare, având la bază conceptul de sustenabilitate, care pot fi incluse în cursuri, pe diferite subiecte de studiu, urmărind colaborarea între elevi, prin crearea unor grupuri de lucru. 

 

Accesează platforma DT4S Manual Utilizatori

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax