goi-logo_1

Autoritatea Publică Locală, Istanbul (GOI)

Autoritatea Publică Locală din Istanbul este coordonatorul proiectului și are în atribuții reglementarea și supravegherea managementului general al proiectului și desfășurarea și implementarea acestuia în Istanbul.  Ca și instituție, aceasta se ocupă cu aplicarea instrucțiunilor și ordinelor primite de la ministere, asigurând punerea în aplicare a legilor, statutelor, regulamentelor și hotărârilor guvernamentale. Este reprezentantul administrației centrale din provincie și este cea mai înaltă instituție administrativă din cadrul granițelor provinciale. Cu ajutorul celor aproximativ 300 de angajați, oferă servicii în diferite domenii. Autoritatea Publică Locală din Istanbul și Biroul de Relații externe desfășoară proiecte naționale și internaționale în numele guvernului Turciei. Se acordă prioritate sprijinirii grupurilor defavorizate, cum ar fi persoanele cu dizabilități, imigranții, șomerii sau tinerii/adulții fără studii. În acest context, colaborează cu alte instituții publice, universități, centre de educație pentru tineri și adulți fără studii, centre de formare profesională și organizații neguvernamentale. Oferă instruiri prin intermediul centrului de educație continuă și are rolul de administrare al Consiliului de conformitate, consiliere și orientare al Uniunii Europene, care a fost înființat împreună cu Ministerul de Interne: 26.01.2010 și 2010/6: • Asigurarea unei participări active la procesul de aderare la UE • Să urmeze pe deplin implementările reformelor administrative și legale efectuate în acest cadru • Pentru a permite o mai bună înțelegere a procesului de aderare la UE în rândul publicului • Leadership eficient în provincii în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor financiare ale UE

Universitatea din Tallin

Universitatea din Tallinn este cea mai mare universitate de științe umane din Tallinn și a treia cea mai mare universitate publică din Estonia. Are aproximativ 7.000 de studenți (10% dintre ei internaționali) și aproximativ 800 de angajați, inclusiv 400 de cercetători și lectori. Dorind să contribuim la dezvoltarea societății si a mediului academic, universitatea își propune să devină promotorul stilului de viață inteligent în Estonia, contribuind și la bunăstarea cetățenilor săi. În ultimii 15 ani, Universitatea din Tallinn a fuzionat o serie de instituții de studiu și cercetare. Acest lucru a extins în mod semnificativ domeniul de responsabilitate pe care îl deține universitatea. Cele cinci domenii de interes interdisciplinar sunt inovația educațională, cultura digitală și media, competențele culturale, stilul de viață sănătos și durabil și societatea și administrarea deschisă.

Universitatea din Tessalia

Virtual Campus LDA

Virtual Campus este o întreprindere mică și mijlocie care se ocupă cu dezvoltare, instruire și consultanță în domeniile educaționale, îmbunătățite prin tehnologie, jocuri educaționale și sisteme informatice. Viziunea sa este de a promova în mod activ dezvoltarea cunoașterii, prin sprijinirea entităților publice și private în procesul de proiectare și dezvoltare a strategiilor și proiectelor care duc la creșterea beneficiilor societății. Virtual Campus a produs cu succes conținut multimedia de e-learning pentru diferite platforme (desktopuri, mobile, tablete), în medii diferite (online, standalone) în scopuri diferite (formare profesională, servicii de urgență, învățământ superior, învățământ secundar) și în diferite domenii (proiecte de cercetare și dezvoltare, contracte).

 

Virtual Campus a dezvoltat o gamă largă de jocuri educaționale și medii virtuale pentru educație și formare și a lansat mai multe produse pentru diferite grupuri țintă, cum ar fi LOEL (pentru inteligența emoțională la adolescenți), Transform @ (dezvoltarea abilităților antreprenoriale), examinator (studenți din învățământul secundar), Geoquizz (toate vârstele), Chemdrops (Studenți din învățământul secundar), Globall Manager (un joc pentru managerii IMM-urilor și studenții din învățământul superior), eCity (un joc pentru studenții cu profil inginerie), UISEL (jocuri pentru dezvoltarea alfabetizării digitale a persoanelor în vârstă), PARENTNETS (joc pentru părinți cu privire la prevenirea riscurilor pe rețelele sociale și internet) și Transform @ (un joc de masă online multiplayer pentru a dezvolta abilități antreprenoriale). Virtual Campus este, de asemenea, unul dintre liderii SEGAN, Serious Game Network, un grup european de practicanți și experți în jocuri educaționale.

Advanced Technology Systems SRL

Advanced Technology Systems| ATS oferă soluții software și servicii pentru mediile educaționale, administrații publice și companii. Soluțiile sale de eGuvernare au fost implementate în peste 80 de organizații publice, inclusiv ministere și consilii județene. Produsele dezvoltate de ATS sunt susținute prin activitățile departamentului de cercetare, dezvoltare și inovare, a cărui misiune este de a crea valori economice și sociale moi. ATS a coordonat și a participat ca manager tehnic la  proiecte de cercetare naționale și europene, care vizează învățarea îmbunătățită prin tehnologie, cum ar fi Proiectul BEACONING și GALA – Games and Learning Alliance. Eforturile sale s-au concentrat pe dezvoltarea de ecosisteme de învățare pe scară largă, instrumente de tip authoring, soluții privind accesibilitatea, jocuri digitale și platforme de stocare a resurselor digitale, etc. Aceste soluții au fost implementate în peste 14 țări. ATS este un participant activ la rețelele naționale și internaționale, cum ar fi BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful Learning), ARIES (Asociația Română pentru Industria Electronică și Software) – cea mai mare asociație IT din sud-estul Europei; Romania Advanced Distributed Learning Partnership Lab; Rural NEET Youth Network.

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax