goi-logo_1

İstanbul Valiliği

 

İstanbul Valiliği İstanbul’un genel idaresini ve gidişatını düzenleme ve denetleme ile görevlidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlayarak bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Merkezi idarenin ildeki temsilcisi olup il sınırları içerisindeki en yüksek idari kurumdur. Yaklaşık 300 çalışanı ile çeşitli alanlarda hizmet sağlamaktadır. İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Valiliğimiz adına ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Katılım sağlanan projelerde engeli olan bireyler, göçmenler, istihdam ya da eğitim sürecinde olmayan gençler, yetişkin işsizler gibi dezavantajlı grupların desteklenmesine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda birçok kamu kurumu, üniversite, gençlik ve yetişkin eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır. 

 

Sürekli eğitim merkezi aracılığıyla ihtiyaç duyulan konularda eğitimler vermektedir. Ayrıca İstanbul Valiliği, 26.01.2010 ve 2010/6 Sayılı İçişleri Bakanlığı ile kurulan Avrupa Birliği Uyum, Danışmanlık ve Rehberlik Kurulunu yönetmektedir.

 

• Valiliklerin AB’ye katılım sürecine aktif katılımını sağlamak

 

• Bu çerçevede yürütülen idari ve yasal reformların uygulamalarını tam olarak takip etmek

 

• Halk arasında AB katılım sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak

 

• Valilikleri, AB mali kaynaklarının verimli kullanımı konusunda illerde etkin bir liderlikle harekete geçirmek

Tallinn Üniversitesi

Tallinn Üniversitesi, Tallinn’deki en büyük beşeri bilimler üniversitesi ve Estonya’daki üçüncü en büyük devlet üniversitesidir. Yaklaşık 7.000 öğrencimiz (% 10’u uluslararası) ve yaklaşık 400 araştırmacı ve öğretim görevlisi dahil olmak üzere  800 civarında çalışanı bulunmaktadır. Tallinn Üniversitesi topluma daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Estonya’da akıllı yaşam tarzının destekleyicisi olmak için bir hedef belirlemiştir. Üniversite, akıllı yaşam tarzını genel olarak toplumu ve vatandaşlarının refahını iyileştirmek için araştırmaya dayalı kararlar vermek olarak yorumlamaktadır. Tallinn Üniversitesi, son 15 yılda bir dizi çalışma ve araştırma kurumunu birleştirdi. Bu, öğretmen eğitiminden başlayıp koreografiyle biten üniversitenin sahip olduğu sorumluluğun kapsamını önemli ölçüde genişletmiştir. Disiplinler arası beş odak alanı; “eğitimde yenilik”, “medya ve dijital kültür”, “kültürel yeterlilikler”, “sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzı” ve “toplum ve açık yönetişim” olarak belirlenmiştir.

Teselya Üniversitesi

Virtual Campus LDA.

Virtual Campus, teknolojiye dayalı öğrenme, ciddi oyunlar ve bilgi sistemleri alanlarında eğitim geliştirme ve danışmanlık alanında çalışan bir KOBİ’dir. Vizyonu, toplumsal faydaları artıracak stratejiler ve projeler tasarlama ve geliştirme sürecinde kamu ve özel kuruluşları destekleyerek bilgi toplumunun gelişimini aktif olarak teşvik etmektir. Virtual Campus, farklı platformlar için (masaüstü, mobil, tablet), farklı ortamlarda (çevrimiçi, bağımsız) farklı amaçlara yönelik (mesleki eğitim, acil servisler, yüksek öğretim, ortaöğretim)  kapsamı geniş ( Ar-Ge ve inovasyon projeleri, müşteri sözleşmeleri) e-öğrenme içerikleri geliştirmektedir.

 

 

Virtual Campus, eğitim ve öğretim için çok çeşitli ciddi oyunlar ve sanal ortamlar geliştirmiştir. LOEL (gençlerde duygusal zeka için), Transform @ (girişimcilik beceri geliştirme), Examinator (ortaöğretim öğrencileri için), Geoquizz (her yaş için), Chemdrops (ortaöğretim öğrencileri için), Globall Manager (KOBİ yöneticileri ve yüksek öğretim öğrencileri için bir oyun), eCity (mühendislik öğrencileri için bir oyun), UISEL (yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmeye yönelik oyunlar), PARENTNETS (ebeveynler için sosyal ağlarda ve internette riskleri önleme oyunu) ve Transform @ (girişimcilik becerilerini geliştirmek için çevrim içi çok oyunculu bir oyun) gibi farklı hedef gruplar için çeşitli ürünler piyasaya sürmüştür. Virtual Campus ayrıca, “Ciddi Oyunlar” alanında Avrupalı bir uygulayıcılar ve uzmanlar grubu olan “Ciddi Oyun Ağı” SEGAN’ın liderlerinden biridir.

Advanced Technology Systems SRL.

ATS, eğitim kurumları, kamu idareleri ve işletmeler için yazılım çözümleri ve hizmetleri sağlamaktadır. E-Devlet çözümleri, bakanlıklar ve il meclisleri dahil olmak üzere 80’den fazla kamu kuruluşu tarafından uygulanmıştır. ATS tarafından geliştirilen ürünler, misyonu yeni ekonomik ve sosyal değerler yaratmak olan Araştırma ve İnovasyon Departmanının faaliyetleri ile desteklenmektedir. ATS, BEACONING Projesi ve Oyunlar ve Öğrenim İttifakı gibi teknolojiyle geliştirilmiş öğrenmeyi hedefleyen çeşitli ulusal ve büyük ölçekli Avrupa araştırma projelerini koordine etmiş ve teknik yönetici olarak katkı sağlamıştır. Çalışmaları büyük ölçekli öğrenme ekosistemlerinin, yazarlık araçlarının, erişilebilirlik çözümlerinin, dijital oyunların, açık havuzların vb. geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu çözümler 14’ten fazla ülkede uygulanmıştır. ATS, BEACONING, ARIES (Romanya Elektronik Endüstrisi ve Yazılım Derneği- Güneydoğu Avrupa’daki en büyük BT derneği) Romanya İleri Dağıtılmış Öğrenme Ortaklığı Laboratuvarı, Kırsal NEET Gençlik Ağı  gibi ulusal ve uluslararası ağlarda aktif bir katılımcıdır. 

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading