Sürüdürlebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme Projesi Ürünleri

2021
 

Yıl 3
 

Ürün 5

Değerlendirme Faaliyetlerinin Sonucunda Sürdürülebilirlik Eğitimi İçin Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemine İlişkin Ortaya Çıkan İyi Uygulamalar

Eğitimcilerin önerilen öğrenme içeriğini sürdürülebilirlik eğitimine entegre etmelerine yardımcı olmak için bir dizi iyi uygulama önerisi geliştirilecektir. Öneriler, öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek ve DT4S araçlarının değerlendirme faaliyetlerini içerecektir. Değerlendirme faaliyetleri, araçların kullanılmasıyla ilgili deneyimler hakkında doğrudan saha geri bildirimi oluşturacaktır.

 

İyi Uygulama Rehberi

2020
 
Yıl 2
 

Ürün 4

Öğretim Süreci Desteği

DT4S, tasarım odaklı düşünme ilkelerine, aktif öğrenmeye ve oyunlaştırılmış yaklaşımlara dayalı sürdürülebilirlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilen eğitim uygulamalarını zenginleştirmek için eğitmen kapasitesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Ürün, tasarım odaklı düşünmeyi sınıfa getirme konusunda eğitimcileri desteklemeyi amaçlamaktadır. Eğitmenlere tasarım odaklı düşünmenin dünyayı değiştirebileceklerine dair güvenlerini inşa ederek çocukları nasıl güçlendirdiğini gösterecektir. Ürün, eğitmenlerin empati kurma, fikir oluşturma, prototip oluşturma ve çözümlerin test edilmesi ile ilgili tasarım düşüncesi aşamalarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

 

Etkinlik Yönergesi

 

Kullanıcı Rehberi

 

Video Sunumlar

 

Yıl 2
 

Ürün 3

DT4S Platformu ile Sürdürülebilirlik Eğitimi Faaliyetleri

Bu ürün, tasarım odaklı düşünme ilkelerini uygulayarak 12-16 yaş aralığındaki ortaöğretim öğrencileri arasında sürdürülebilirlik becerilerinin geliştirilmesini teşvik eden belirli öğrenme aktivitelerinin geliştirilmesine atıfta bulunmaktadır. Öğrenme aktiviteleri, 2. Üründe açıklanan eğitim platformuna entegre edilecek iyi uygulama etkinlikleri olarak tasarlanacaktır. Öğrenciler, platformu sürdürülebilirlikle ilgili daha geniş sınıf etkinliklerinde işbirliğini ve etkileşimi geliştirmek için bir araç olarak kullanarak ekiplerdeki zorlu görevlerini yerine getirebileceklerdir. 1. Üründe tanımlanan aktiviteler sürdürülebilirlik becerilerinin gelişimini destekleyecektir. Ele alınacak becerilere örnek olarak, küresel olarak karşılaşılan zorluklar hakkında farkındalık, okullarda sürdürülebilirlik konusuna dokunan temel bilgiler (örneğin fizik ve ekonomi ilkeleri), analitik ve eleştirel düşünme, empati kurma, iletişim kurma, çeşitli alanlarda işbirliği yapma, bilgiyi araştırma, girişimci düşünme, kısıtlı şartlarda çalışma, kullanıcılar için tasarım yapma, çözümleri geçerlilik açısından değerlendirme ve daha fazlası.
Tüm etkinliklere DT4S Platformundan erişilebilir. Etkinlikleri görebilmek için öğretmen profili ile kayıt olmak gerekir.

2019
 
31 Aralık
 

Ürün 2

Tasarım Odaklı Düşünme İlkeleri Doğrultusunda Sürdürülebilirlik Becerilerinin Geliştirilebilmesi İçin Çevrim İçi Öğrenme Platformu

Tasarım Odaklı Düşünme İlkeleri Doğrultusunda Sürdürülebilirlik Becerilerinin Geliştirilebilmesi İçin Çevrim İçi Öğrenme Platformu

Tasarım odaklı düşünme ilkeleri, aktif öğrenme ve oyunlaştırma aracılığıyla sürdürülebilirlik becerilerinin gelişimini teşvik etmek için dijital öğrenme platformu tasarlanacak ve uygulanacaktır. Platformun mühendislik eğitimi uygulamalarını zenginleştiren tamamlayıcı bir öğrenme aracı olarak kullanılması amaçlanacaktır. Mevcut müfredatın yerini alması amaçlanmamakta olup daha geniş, harmanlanmış öğrenme bağlamında mevcut yaklaşımlarla kullanılması amaçlanmıştır. Platform, oyunlaştırma aracılığıyla aktif öğrenci katılımını teşvik edecektir.

Etkinlikleri görmek ve kullanmak için platforma kayıt olmak gereklidir. Öğretmenlerin, öğretmen profilinde oturum açabilmesi için kayıt esnasında koda ihtiyacı vardır. Öğrencilerin bu koda ihtiyacı yoktur. Öğretmenler için kod almak isterseniz olivier.heidmann@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Yıl 1
 

Ürün 1

Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemiyle Sürdürülebilirlik Becerilerinin Geliştirilebilmesinde Aktif Metodolojik Öğrenme Çerçevesi

Bu ürün, DT4S Projesinin teorik çerçevesini oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik alanında ortaöğretimin geliştirilmesinden kazanç sağlayacak bir paydaş haritası oluşturmayı, sürdürülebilirlik becerilerinin oluşturulması açısından ortaöğretimdeki mevcut durumu analiz etmeyi, ortaöğretim öğrencileri için istenen sürdürülebilirlik becerilerini analiz etmeyi ve geçmiş çalışmaları gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Dijital kaynaklar aracılığıyla sürdürülebilirlik eğitimi alanında doğrudan paydaşlar yani öğrenciler ve eğitimciler için bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilip tasarım odaklı düşünmeye dayanan ve sürdürülebilirlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan DT4S aktif metodolojik çerçevesi oluşturulacaktır. Bu çerçeve, öğrencileri toplum ve endüstri için sürdürülebilir uygulamaları tanımaya yönelik yenilikçi fikirler bulmaya teşvik edecek, onların empati, fikir oluşturma, prototip tasarımı ve değerlendirme gibi tasarım odaklı düşünme ilkelerini uygulamalarını sağlayacaktır. Ayrıca, önerilen eğitim çerçevesi, öğrencilerin motivasyonuna ve katılımına önemli ölçüde katkıda bulunan bir yaklaşım olan oyun temelli öğrenmeyi uygulayacaktır.

 

Fikri Çıktı 1

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading