Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme

Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme (DT4S) Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen bir projedir. 5 Avrupa ülkesinden 5 ortağa sahiptir. Ortaklar arasında İstanbul Valiliği-GOI (Türkiye-Koordinatör), Tallin Üniversitesi-TLU (Estonya), Teselya Üniversitesi-UTH (Yunanistan), Virtual Campus (Portekiz) ve Advanced Technology Systems (Romanya) bulunmaktadır. Proje 1 Kasım 2019’da başladı ve 31 Ekim 2021’e kadar 24 ay sürecektir.

Koordinatör Kurum – İSTANBUL VALİLİĞİ

Ortak Kurumlar

-PANEPISTIMIO THESSALIAS

-TALLINN UNIVERSITY

-VIRTUAL CAMPUS LDA

-ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

Proje Hakkında

DT4S Projesi, 12-16 yaş aralığındaki ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme, işbirliği yeteneği ve bilgiyi entegre etme becerilerini geliştirmeyi ve bu öğrencileri gelecekte genç profesyoneller olarak aktif bir şekilde sürdürülebilir kalkınma ve iş uygulamalarına katılmaya teşvik etmeyi hedefler. Metodolojik olarak proje, öğrencileri belirli bir zorluğun parametrelerini ve bundan etkilenen bireylerin deneyimlerini belirlemeye teşvik eden ve aktif bir probleme dayalı öğrenme yaklaşımı sunacaktır. Proje, problem çözmede fikir oluşturma, beyin fırtınası yapma, eylem planları tasarlama, değerlendirme ve bilginin sentezi gibi tasarım odaklı düşünme ilkelerini tanımaları için öğrencileri motive edecektir.

Uygulama ve öğrenme açısından, projede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Gelişim Hedefleri Çerçevesi’ne uygun olarak öğrencileri güvenli çevrim içi bir ortamda küresel sorunlarla ilgili çözümler üretmelerine teşvik eden, eğitim amaçlı ciddi oyunlar tasarlanacak ve geliştirilecektir.  Ciddi oyunlar, resmi müfredatın çeşitli konularından  yola çıkarak öğrencileri bilgiyi sentezleme, işbirliği yapma, girişimcilik, yenilikçi düşünme, ve yaratıcılık becerisi kazanmaya  teşvik edecektir. Ayrıca makul ve etkili eylemler tasarlama konusunda iyimserlik ve özgüvene sahip olmaya teşvik edecektir. DT4S projesinde, öğrencilerin önerilen problem çözme becerilerinin gerçek dünyaya aktarılabilirliğini sağlamak için öğretmenleri hedefleyen eğitim içeriği geliştirilecektir. İçerik, eğitimcilerin dijital öğrenme araçlarını kullanmalarını; öğrencilerinin gerçek dünyada ortaya çıkan bilgi ve problem çözme kapasitelerini kullanabilmelerini; kendi alanlarında sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu çözümler üreterek aktif vatandaşlar olmaya doğru öğrencileri güçlendirmek amacıyla daha geniş sınıf etkinliklerinde aktiviteleri kullanmalarını sağlayacaktır. 

DT4S Projesinde 5 ürün oluşturulacaktır. 

1-Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemiyle Sürdürülebilirlik Becerilerinin Geliştirilebilmesinde Aktif Metodolojik Öğrenme Çerçevesi

2-Tasarım Odaklı Düşünme İlkeleri Doğrultusunda Sürdürülebilirlik Becerilerinin Geliştirilebilmesi İçin Çevrim İçi Öğrenme Platformu

3-DT4S Platformu ile Sürdürülebilirlik Eğitimi Faaliyetleri

4-Öğretim Süreci Desteği

5-Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemi Üzerine

Gerçekleştirilen Değerlendirme Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan İyi Uygulamalar Rehberi

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading