goi-logo_1

Governorship of İstanbul / GoI

Το Governorship of Istanbul είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση και την εποπτεία της γενικής διοίκησης και προόδου της Κωνσταντινούπολης. Εφαρμόζει τις οδηγίες και τις εντολές των υπουργείων διασφαλίζοντας την ανακοίνωση και εφαρμογή νόμων, καταστατικών, κανονισμών και κυβερνητικών αποφάσεων. Είναι ο εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης στην επαρχία και είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο εντός των επαρχιακών συνόρων. Παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς με περίπου 300 εργαζομένους.

 

Το Γραφείο Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κυβερνήσεως της Κωνσταντινούπολης εκτελεί εθνικά και διεθνή έργα εκ μέρους της κυβερνησίας μας. Δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη μειονεκτικών ομάδων όπως άτομα με αναπηρία, μετανάστες, γυναίκες, NEET και ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με πολλά δημόσια ιδρύματα, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης νέων και ενηλίκων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επιπλέον, το γραφείο διοικεί το Συμβούλιο Συμμόρφωσης, Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

• Να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των κυβερνητών στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ

• Να παρακολουθεί πλήρως τις υλοποιήσεις των διοικητικών και νομικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο

• Να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ από το κοινό

• Ενεργοποίηση κυβερνήσεων με αποτελεσματική ηγεσία στις επαρχίες σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων της ΕΕ

University of Tallin

Το Tallinn University είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο ανθρωπιστικών επιστημών στο Ταλίν και το τρίτο μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Εσθονία. Έχουμε σχεδόν 7.000 φοιτητές (με το 10% από αυτούς διεθνείς) και περίπου 800 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 400 ερευνητών και καθηγητών. Θέλοντας να συνεισφέρουμε περισσότερο στην κοινωνία, έχουμε θέσει ως στόχο να γίνουμε ο υποστηρικτής του ευφυούς τρόπου ζωής στην Εσθονία. Ερμηνεύουμε τον ευφυή τρόπο ζωής ως λήψη αποφάσεων που βασίζονται στην έρευνα προκειμένου να βελτιώσουμε την κοινωνία γενικά και την ευημερία των πολιτών της. Τα τελευταία 15 χρόνια, το Tallinn University έχει συγχωνεύσει μια σειρά από ερευνητικά και ερευνητικά ιδρύματα. Αυτό έχει διευρύνει σημαντικά το εύρος της ευθύνης που έχει το πανεπιστήμιο, ξεκινώντας από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τελειώνοντας με τη χορογραφία. Τα πέντε διεπιστημονικά πεδία εστίασής μας είναι η εκπαιδευτική καινοτομία, η ψηφιακή κουλτούρα και η κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης, οι πολιτιστικές ικανότητες, ο υγιής και βιώσιμος τρόπος ζωής και η κοινωνία και η ανοιχτή διακυβέρνηση.

University of Thessaly

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κεντρική Ελλάδα. Μετά τη συγχώνευση με άλλα 2 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει σήμερα πάνω από 30 τμήματα και εγγράφει 40.000 φοιτητές, καθιστώντας το το 3ο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εγγράφει 1.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και απευθύνεται σε τομείς που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά, ενέργεια, υλικό, λογισμικό, δίκτυα και εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Το άτυπο Creative Technologies Learning Lab ενσωματώνει αναδυόμενο σχεδιασμό, παιδαγωγικές και ΤΠΕ για τη δημιουργία καινοτόμων, ανταποδοτικών και αποτελεσματικών εμπειριών μάθησης που χτίζουν τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται η βιομηχανία και η κοινωνία στον σημερινό κόσμο. Το εργαστήριο έχει υλοποιήσει πάνω από 35 έργα Ε&Α στον τομέα της μάθησης βελτιωμένης τεχνολογίας, εστιάζοντας σε διάφορες πτυχές, όπως η μάθηση με βάση το παιχνίδι, οι κοινότητες μάθησης, η σκέψη σχεδιασμού, οι προσομοιώσεις, τα διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργασίας και άλλα. Στο πλαίσιο της Ε&Α, το εργαστήριο έχει εργασιακές σχέσεις με εκπαιδευτικές αρχές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής της Θεσσαλίας και όχι μόνο.

Virtual Campus LDA.

Το Virtual Campus είναι μια αναπτυξιακή, εκπαίδευση και συμβουλευτική ΜΜΕ στους τομείς της Τεχνολογικής Ενισχυμένης Μάθησης, των Σοβαρών Παιχνιδιών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το όραμά της είναι να προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών και έργων που οδηγούν σε αυξημένα κοινωνικά οφέλη. Το Virtual Campus έχει παράγει με επιτυχία περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης πολυμέσων για διαφορετικές πλατφόρμες (επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητά, tablet), σε διαφορετικά περιβάλλοντα (διαδικτυακό, αυτόνομο) για διαφορετικούς σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και σε διαφορετικά πεδία ( Έργα R&D&I, συμβάσεις πελατών).

 

Το VC έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών παιχνιδιών και εικονικών περιβαλλόντων για εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει λανσάρει πολλά προϊόντα για διαφορετικές ομάδες-στόχους, όπως LOEL (για Συναισθηματική Νοημοσύνη σε Εφήβους), Transform@ (ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων), Εξεταστής (Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), Geoquizz (όλες οι ηλικίες), Chemdrops (Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), Globall Manager (ένα παιχνίδι για διευθυντές ΜΜΕ και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), eCity (ένα παιχνίδι για φοιτητές μηχανικής), UISEL (παιχνίδια για την ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού των ηλικιωμένων), PARENTNETS (παιχνίδι για γονείς για την πρόληψη των κινδύνων στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο) και το Transform@ (ένα διαδικτυακό επιτραπέζιο παιχνίδι για πολλούς παίκτες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων). Το VC είναι επίσης ένας από τους ηγέτες της SEGAN, του Serious Game Network, μιας ευρωπαϊκής ομάδας επαγγελματιών και ειδικών στα Serious Games.

Advanced Technology Systems SRL.

Το Advanced Technology Systems| ATS παρέχει λύσεις και υπηρεσίες λογισμικού για την εκπαίδευση, τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις. Οι λύσεις της για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν εφαρμοστεί από περισσότερους από 80 δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων και των νομαρχιακών συμβουλίων. Τα προϊόντα που αναπτύσσει το ATS υποστηρίζονται μέσω των δραστηριοτήτων του Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να δημιουργεί νέες οικονομικές και κοινωνικές αξίες. Το ATS έχει συντονίσει και συμμετάσχει ως τεχνικός διευθυντής σε διάφορα εθνικά και μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που στοχεύουν στη μάθηση βελτιωμένης τεχνολογίας, όπως το BEACONING Project και το Games and Learning Alliance. Οι προσπάθειές του επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων μάθησης μεγάλης κλίμακας, εργαλείων συγγραφής, λύσεων προσβασιμότητας, ψηφιακών παιχνιδιών, ανοιχτών αποθετηρίων κ.λπ. Αυτές οι λύσεις έχουν εφαρμοστεί σε περισσότερες από 14 χώρες. Το ATS συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, όπως το BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful Learning), το ARIES (The Romanian Association for Electronic Industry and Software) – η μεγαλύτερη ένωση πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Εργαστήριο Προηγμένης Διανεμημένης Συνεργασίας Μάθησης της Ρουμανίας, το Rural NEET Youth Network.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading