Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme (DT4S) Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi,  Erasmus+  Programı Okul Eğitimi alanında (Stratejik Ortaklıklar) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatörü olduğu DT4S Projesi 01/09/2021 – 31/08/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefi 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerini sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılmaya hazırlamak için onların farkındalığını arttırmak; temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

Uluslararası proje yönetim toplantısı 01.03.2021 tarihinde tüm proje ortak kurumlarının katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda DT4S platformu ile sürdürülebilirlik eğitimi faaliyetleri üzerine görüş ve fikir paylaşımı yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında öğrencilerde tasarım odaklı düşünmeyi destekleyecek eğitsel araçlar geliştirilecektir.  

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading