Întâlnirea de început de proiect

ISTANBUL, TURCIA

20 – 21 ianuarie, 2020

Proiectul Design Thinking For Sustainability Education (DT4S) (2019-1-TR01-KA201-076710), se derulează sub coordonarea Uniunii Europene și a Biroului de Relații Externe al orașului Istanbul și este susținut de către Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale a Turciei, fiind cofinanțat prin programul Erasmus +.

Partenerii proiectului DT4S sunt Virtual Campus (Portugalia), Advanced Technology Systems (România), Tallinn University (Estonia) și Universitatea Thessaly (Grecia), având ca perioadă de implementare 01/09/2019 – 31/08/2021 .

Principalele obiective ale proiectului sunt creșterea gradului de conștientizare al elevilor de liceu cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani și dezvoltarea cunoștințelor de bază, a atitudinilor pozitive, abilităților de rezolvare a problemelor, abilităților de colaborare și abilităților de sinteză , prin intermediul unor soluții inovatoare. Proiectul vizează crearea unui mediu colaborativ, urmărind participarea activă și practică de dezvoltare durabilă.

Întâlnirea inițială a proiectului a avut loc pe data de 20 ianuarie 2020 la Istanbul, sub găzduirea coordonatorului Istambul Valiligi, cu participarea tuturor partenerilor. În cadrul întâlnirii, partenerii proiectului și-au prezentat organizațiile din care fac parte. Coordonatorul a prezentat obiectivele proiectului iar responsabilitățile fiecărui partener au fost revizuite. Virtual Campus a prezentat planul de lucru pentru IO1, iar UTH a prezentat planul de lucru pentru IO2.
Au fost prezentate planul de diseminare și planul de management al calității. Sarcinile care trebuie îndeplinite în următoarele 6 luni au fost aprobate de către toți partenerii. Următoarea ședință va avea loc în Grecia.

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax