Întâlnirea de început de proiect

ISTANBUL, TURCIA

20 – 21 ianuarie, 2020

Proiectul Design Thinking For Sustainability Education (DT4S) (2019-1-TR01-KA201-076710), se derulează sub coordonarea Uniunii Europene și a Biroului de Relații Externe al orașului Istanbul și este susținut de către Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale a Turciei, fiind cofinanțat prin programul Erasmus +.

Partenerii proiectului DT4S sunt Virtual Campus (Portugalia), Advanced Technology Systems (România), Tallinn University (Estonia) și Universitatea Thessaly (Grecia), având ca perioadă de implementare 01/09/2019 – 31/08/2021 .

Principalele obiective ale proiectului sunt creșterea gradului de conștientizare al elevilor de liceu cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani și dezvoltarea cunoștințelor de bază, a atitudinilor pozitive, abilităților de rezolvare a problemelor, abilităților de colaborare și abilităților de sinteză , prin intermediul unor soluții inovatoare. Proiectul vizează crearea unui mediu colaborativ, urmărind participarea activă și practică de dezvoltare durabilă.

Ședința privind managementul proiectului, s-a desfășurat online, datorită măsurilor impuse de pandemia de Covid-19, pe data de 4 mai 2020 cu participarea tuturor partenerilor. În cadrul întâlnirii, s-a analizat mai multe exemple de bune practici, s-au stabilit nevoilor profesorilor și studenților, și s-au analizat studii ale nevoilor de învățare bazate pe TIC. S-au discutat activitățile de diseminare și s-au oferit informații despre rapoartele care urmează să fie pregătite. Pregătirea programului-cadru de educație pentru durabilitate și dezvoltarea conținutului de formare vor fi discutate la următoarea sedință.

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax