Proje Çevrim İçi Yönetim Toplantısı Yapıldı

DT4S Projesi Çevrim İçi Yönetim Toplantısı Yapıldı

4 Mayıs 2020

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu DT4S Projesi 01/09/2019 – 31/08/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerini sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılmaya hazırlamak için onların farkındalığını arttırmak ve temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

4 Mayıs 2020 tarihinde ortak kurumların katılımıyla proje yönetim toplantısı var olan pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıda iyi uygulama örneklerinin analiz edilmesi, öğretmen ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi, BİT temelli öğrenme ihtiyaçları analizi çalışmaları değerlendirildi. Yaygınlaştırma faaliyetleri üzerine değerlendirmeler yapıldı ve hazırlanacak raporların detayları hakkında bilgi verildi. Tamamlanacak analizler sonucu sürdürülebilirlik eğitimi alanında çerçeve programı tamamlanacak ve eğitim içeriği oluşturulacaktır.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading