Broșură Proiect DT4S

Proiectul Design Thinking For Sustainability Education (DT4S) (2019-1-TR01-KA201-076710), se derulează sub coordonarea Uniunii Europene și a Biroului de Relații Externe al orașului Istanbul și este susținut de către Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale a Turciei, fiind cofinanțat prin programul Erasmus +.

Partenerii proiectului DT4S sunt Virtual Campus (Portugalia), Advanced Technology Systems (România), Tallinn University (Estonia) și Universitatea Thessaly (Grecia), având ca perioadă de implementare 01/09/2019 – 31/08/2021 .

Principalele obiective ale proiectului sunt creșterea gradului de conștientizare al elevilor de liceu cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani și dezvoltarea cunoștințelor de bază, a atitudinilor pozitive, abilităților de rezolvare a problemelor, abilităților de colaborare și abilităților de sinteză , prin intermediul unor soluții inovatoare. Proiectul vizează crearea unui mediu colaborativ, urmărind participarea activă și practică de dezvoltare durabilă. Broșura proiectului este accesibilă atât pe site-ul web al proiectului, cât și pe conturile de socializare.

Mesajul va fi închis după 20 s
Loading Ajax