DESING THINKING For SUSTAINABILITY EDUCATION Projesi Broşürü Yayınlandı

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education” (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde 01/09/2019 – 31/08/2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan Design Thinking For Sustainability Education Projesinde Virtual Campus (Portekiz), Advanced Technology Systems (Romanya), Tallinn Üniversitesi (Estonya) ve Thessaly Üniversitesi (Yunanistan) Projenin ortak kurumları olarak yer almaktadır.

 

Projenin temel hedefi, 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerini sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılmaya hazırlamak için onların farkındalığını arttırmak ve bu öğrencilerin  temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

 

Proje tanıtım broşürüne proje web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading