Proje Çevrim İçi Yönetim Toplantısı Yapıldı

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu DT4S Projesi 01/09/2019 – 31/08/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerini sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılmaya hazırlamak için onların farkındalığını arttırmak ve temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

02.10.2020 tarihinde proje ortak kurumlarının katılımı ile yapılan çevrim içi toplantıda, proje kapsamında geliştirilmiş olan “Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemiyle Sürdürülebilirlik Becerilerinin Geliştirilebilmesinde Aktif Metodolojik Öğrenme Çerçevesi” gözden geçirildi. Proje kapsamında geliştirilmiş olan “Tasarım Odaklı Düşünme İlkeleri Doğrultusunda Sürdürülebilirlik Becerilerinin Geliştirilebilmesi İçin Çevrim İçi Öğrenme Platformu’nun” özellikleri incelendi. Kullanıcılar için daha etkili özelliklerin eklenmesi kararlaştırıldı. Proje uygulama ve yönetim süreçleri değerlendirildi.
Takip eden süreçte DT4S Platformu ile Sürdürülebilirlik Eğitimi Aktiviteleri geliştirilecek ve proje kapsamında geliştirilen ürünler platforma yüklenerek yararlanıcıların hizmetine sunulacaktır.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading